Železniční přeprava

Železniční přeprava

Pokud hledáte spolehlivou přepravu velkoobjemových celků Železniční přeprava je rychlým, ekonomickým a ekologickým řešením přeprav, přepravujeme také jednotlivé zásilky.

railway-station-1363771_1920

Menší zásilky

Velkoobjemové přepravy

Kombinovaná přeprava

Máte menší objem zboží? Pak je pro Vás vhodná přeprava jednotlivými vozy, nebo menší skupinou vozů.

 • Nízká cena za přepravu
 • Železniční přeprava je zajištěna jakýmikoli druhy železniční dopravy
  (kontejnery, uzavřené vagóny, mrazicí vozy, termo-vozy, poštovně-zavazadlové vagóny, plošinové vozy, cementu aj.);
 • Odeslání a obdržení nákladu z/do jakéhokoli regionu v co nejkratších lhůtách

Celková doba cesty je delší, jelikož se po cestě dokládá do dalších vozů. Výhodou je, že cena za dopravu je velmi nízká.

Celková doba cesty je oproti přepravě menších zásilek krátká, jelikož zboží přepravujeme na přímo.

 • Přeprava zboží bez překládek
 • přeprava nebezpečného zboží (ADR)
 • Možnost každodenního exportu a importu zboží
 • Možnost kombinace několika druhů dopravy (železniční, silniční, letecká, námořní)
 • Ekonomický způsob přepravy

Jedinou podmínkou pro využití této dopravy je dostatečná velikost zásilky, která celý vlak naplní.

Kombinace více druhů přeprav je způsob, jak doručit přímo od odesílatele až k adresátovi. 

 • Nakládka zboží u odesílatele
 • přeprava nebezpečného zboží (ADR)
 • Doručení až ke dveřím adresáta     
 • Železniční přeprava je zajištěna jakýmikoli druhy železniční dopravy  (kontejnery, uzavřené vagóny, mrazicí vozy, termo-vozy, cisterny, plošinové vozy, aj.)

Po železnici přepravujeme především námořní kontejnery mezi vnitrozemskými terminály

Ve spolupráci se zahraničními, státními, i privátními partnery jsme schopni zajistit přepravu uceleného vlaku po celé Evropě, včetně překládky

Poptávka dopravy

Kontakt
close slider

Kontakt

Sídlo společnosti

Jelínkova 83,

293 06 Kosmonosy

Česká republika