Čistě elektrické kamiony

V posledních letech vzniká několik projektů, které se snaží omezit emise skleníkových plynů. Tento trend se rozrůstá také v silniční nákladní dopravě tím, že se ve větší míře začnou používat kamiony na elektrický pohon. Na velké rozšíření v následujících deseti letech však nelze spoléhat. Jde spíše o nepravděpodobný scénář. Předpokládáme, že i v roce 2029 […]

CMR pro vnitrostátní dopravu

V září 2017 byl ve Sbírce zákonů pod č. 304/2017 Sb. vyhlášen Zákon ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Mimo jiné, se tato úprava velmi zásadně dotýká vnitrostátní silniční nákladní dopravy. dle důvodové zprávy, nové ustanovení neobsahuje samo o sobě pravidla pro tuto oblast, nicméně rozšiřuje […]

Still – Mobilní myčka

Still ČR vytvořil projekt mobilního mycího zařízení pro manipulační techniku. S mobilní myčkou navštěvuje logstické areály a provádí čištění a mytí vozíků způsobem, který nezatěžuje životní prostředí. Podle firmy se jedná o unikátní zařízení, které si nechala patentovat. Základ mobilní myčky tvoří velký tahač a trailer, obsluhu zajišťují dva pracovníci. Mycí linku tvoří box s […]